Od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły ćwiczyli z zapałem pieśni patriotyczne. Dzisiaj, w związku z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół podstawowych ,,Do hymnu”, mieliśmy możliwość zaprezentowania efektów pracy. O godz. 9.00 wszyscy uczniowie w galowych strojach stanęli gotowi do wykonania trzech pieśni – Mazurka Dąbrowskiego, Roty, Gaude Mater Polonia. Było pięknie! Jury, które zaszczyciło nas swoją obecnością, było pełne podziwu -258 uczniów w skupieniu śpiewało pieśni hymniczne. Zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli i dyrekcji było ogromne. Serdecznie za to dziękuję. H. Pociecha