Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem do budynku z „czerwonej cegły”. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą wejściem głównym do budynku. Bezpośrednio po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio w okolice wyznaczonej sali.

Dodatkowo przed rozpoczęciem każdych zajęć w klasach jest przeprowadzana dezynfekcja rąk. Uczniowie, którzy nie mogą korzystać z dezynfekcji rąk po każdej przerwie, udają się do toalety w celu umycia rąk zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Przerwy w klasach I-III ustalane są indywidualnie przez nauczycieli w co najmniej 45-minutowych odstępach tak, aby klasy się nie kontaktowały. Uczniowie korzystają z ogrodzonego terenu przy „swoim” budynku.

Uczniowie klas IV-VIII przerwy spędzają na korytarzach na poziomie, na którym mają zajęcia. W czasie przerw na korytarzu wewnątrz budynku uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronna lub przyłbicą.

Przerwy na świeżym powietrzu spędzają zamiennie uczniowie z parteru i piętra według ustalonego planu. Uczniowie z górnego korytarza schodzą na dziedziniec szkolny tylko zejściem przy dyżurce. Po przerwie uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo z zachowaniem dystansu i bezpieczeństwa i tą samą drogą udają się do sal lekcyjnych.