W dniach 4-5 października uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Program ten jest profesjonalnym i skutecznym programem profilaktycznym, wpisanym w ogólnopolski system działań rekomendowanych (więcej informacji na stronie: programyrekomendowane.pl), sygnowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jego autorem jest dr Szymon Grzelak reprezentujący Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Program Archipelag Skarbów porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania, wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie oraz wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności.