Nasza szkoła dołączyła do projektu „ABC EMPATII!”
~ Autorami projektu jest rodzinna fundacja @Czepczyński Family Foundation @cff.edu, której celem jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości.~ Autorami książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk oraz Katarzyna Muzyka- Jacheć.~ Projekt ABC Empatii, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.~ Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat.~ CFF przekazuje w roku pilotażowym książki do placówek edukacyjnych oraz do szpitali z oddziałami dziecięcymi w Polsce.
W klasach 1-3 zostaną przeprowadzone warsztaty, które mają na celu:* Wzbudzanie empatii i uwrażliwienie na różne potrzeby osób, które możemy spotkać w swoim życiu.* Budowanie świadomości społecznej na temat włączania osób z niepełnosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia.* Uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia.