Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, 64-520 Obrzycko, Plac Lipowy 12, e-mail: sekretariat@zsobrzycko.pl. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy elektronicznie, za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zsobrzycko.pl, lub telefonicznie, pod numerem tel. (61) 291 31 29.

Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.