PREZYDIUM RADY Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący
Pan Bartosz Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego
Pani Anna Walkowiak

Skarbnik
Pani Alina Jóźwiak

Sekretarz
Pani Julita Otulakowska

Członkowie Prezydium
Pani Paulina Koziołek, Pani Anna Gendera