PREZYDIUM RADY Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący
Bartosz Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego
Natalia Olszewska

Skarbnik
Alina Jóźwiak

Sekretarz
Julita Otulakowska

Członkowie Prezydium
Paulina Koziołek, Anna Gendera