Szanowni Państwo,
na wniosek  Rady Rodziców od poniedziałku 21.09.  aktualizuję 
REGULAMIN I PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.
Maseczki dla uczniów są zalecane a nie obowiązkowe. Nowe aktualizacje w załącznikach KORONAWIRUS

Anna Rudy

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA PRACY W KLASACH IV-VIII

 • 1. Zasady ogólne
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
 • Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona przy kichaniu. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
 • Uczeń bezpośrednio po wejściu do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie
  z instrukcją.
 • Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie odbywa się większość zajęć. Zmiana sal możliwa jest tylko na zajęcia informatyki, wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne.
 • Przed każdą zmianą grup uczniowskich blaty i krzesła zostaną zdezynfekowane.
 • Po każdych zajęciach w sali informatycznej klawiatury i myszki zostają zdezynfekowane.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Z sal lekcyjnych usunięte zostają przedmioty, których nie da się łatwo umyć lub zdezynfekować.
 • Sale, w których prowadzone są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu na tym poziomie, na którym mają zajęcia. Wyjątek stanowią wyjścia do toalety.
 • Przerwy na dziedzińcu spędzają naprzemiennie uczniowie uczący się w salach na parterze i piętrze według ułożonego planu.
 • W czasie przerw spędzanych na korytarzu uczniom klas IV-VIII zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną.
 • Przed zajęciami i po nich, szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie.