21.12.2022 (środa)   Dzień rekolekcyjny „W drodze do świętości”

Podczas zajęć rekolekcyjnych opiekę nad swoimi klasami sprawują wychowawcy

Klasy I-IV

8:00 – 8:30        Sprawdzenie obecności w klasach i przejście do kościoła (z wychowawcami)

8:30 – 9:30        BLOK 1: spotkanie rekolekcyjne w kościele (prowadzący ks. Marcin Skowron)

9:30                     przejście do szkoły

9:45 – 10:00      przerwa śniadaniowa

10:00 – 11:15   BLOK 2: spotkanie rekolekcyjne w Sali gimnastycznej (prowadzą Siostry urszulanki oraz animatorzy świeccy)

11:20                  przerwa obiadowa

11:45                  odwozy

Klasy V-VIII

8:00 – 8:15        Sprawdzenie obecności w klasach i przejście do Sali gimnastycznej (z wychowawcami)

8:15 – 9:30        BLOK 1: spotkanie rekolekcyjne w Sali gimnastycznej (prowadzą Siostry urszulanki oraz animatorzy świeccy)

9:30 – 9:45        przerwa śniadaniowa

9:45 – 10:00      przejście do kościoła (z wychowawcami)

10:00 – 11:00   BLOK 2: spotkanie rekolekcyjne w kościele (prowadzący ks. Marcin Skowron)

11:00                  powrót do szkoły

11:20                  przerwa obiadowa

11:45                  odwozy

22.12.2022 (czwartek)  Dzień Jasełek i Wigilii klasowych

8:00 – 8:30        Zajęcia w klasach w wychowawcami (przygotowanie Wigilii)

8:30 – 9:45        Jasełka

10:00                  Wigilie klasowe

11:20                  przerwa obiadowa

11:45                  odwozy