Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do szkoły. Obecnie, po złożeniu potwierdzeń woli, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla dzieci spoza obwodu szkoły, na wolne miejsca w pierwszej klasie: 19 miejsc. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne są na drzwiach wejściowych do szkoły. Wnioski do rekrutacji uzupełniającej dzieci spoza obwodu, które nie dostały się do szkoły, zachowują ważność. Wnioski można jeszcze składać w sekretariacie od 15 do 29 maja. Decyzja w sprawie zakwalifikowania dzieci w rekrutacji uzupełniającej do szkoły zostanie ogłoszona 12 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku szkoły.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie potwierdzenia woli w sekretariacie szkoły, dostępnego na stronie internetowej, od 21 do 27 kwietnia.