PREZYDIUM SAMORZĄDU Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący
Jakub Walkowiak kl. VII b

Zastępca Przewodniczącego
Stefan Tomaszewski kl. IV a

Skarbnik
Antonina Grygier kl. V a

Opiekunowie
Hanna Kurowska, Paulina Kostera