PREZYDIUM SAMORZĄDU Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca
Julia Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego
Antonina Grygier

Skarbnik
Otylia Konieczna

Sekretarz
Amelia Korpik

Opiekun
p. Katarzyna Greczka