PREZYDIUM SAMORZĄDU Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca
Agnieszka Ortel, kl. VII a

Zastępca Przewodniczącego
Jan Komin, kl. IV b

Skarbnik
Julia Kaczmarek, kl. IV a

Sekretarz
Alan Bręk, kl. V b

Opiekun
p. Katarzyna Greczka