Aktualny statut Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko. Tekst ujednolicony na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2019/2020 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.