Aktualny statut Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.

Tekst ujednolicony na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 16/2020/2021 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.