Uwaga! Zmianie uległ harmonogram na najbliższą środę, prosimy o zapoznanie się z planem. W tym tygodniu obchodzić będziemy Święto Patrona Szkoły. Obiady dla dzieci zapisanych na stołówce w tym dniu o godzinie 11:20. Odwozy autobusem szkolnym o godzinie 11:40. Świetlica czynna jest bez zmian. W tym dniu obowiązuje strój galowy. Zgodnie z przesłaną do rodziców informacją, uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii pozostają w szkole pod opieką nauczyciela na czas uroczystości w kościele.