W naszej szkole, oprócz tradycyjnych sposobów nauczania języka angielskiego, wiele klas wykorzystuje dodatkowo platformę internetową „Insta.Ling”. Uczniowie kl. IV-VIII każdego dnia wykonują sesję, na którą składa się 20 nowych słów w języku obcym.
Insta.Ling to bezpłatny program do skutecznej nauki nowych słówek, do utrwalania ich, a ze strony nauczyciela, do kontroli systematyczności pracy ucznia i śledzenia jego postępów. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z programem Insta.Ling powtarzają je w domu.
Uczestnictwo w programie daje uczniom nie tylko możliwość opanowania nowych słów, ich zastosowania, wymowy oraz pisowni, ale też uczy systematyczności i obowiązkowości. Zakres leksykalny zależy od poziomu danej klasy, dlatego nauczyciel indywidualnie przydziela słownictwo jakie uczniowie mają opanować. Metoda ta szczególnie mobilizuje uczniów, którzy w łatwy i szybki sposób mogą przyswoić niełatwe wyrażenia.
Nauczyciele stosujący w swojej pracy tę metodę zauważają znaczne efekty pracy, entuzjazm i co najważniejsze – zadowolenie uczniów.