https://padlet.com/itomaszewska/hozlj5kee6daawz7 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbędzie się w naszej szkole VI Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Przez najbliższy tydzień należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na padlecie, a w poniedziałek ( 1 marca) pobrać odpowiednią kartę. Wypełnić ją i odesłać do p. Iwony Tomaszewskiej. Na najlepszych czekają nagrody i dyplomy. Prosimy o samodzielna pracę uczniów. Bliższe informacje u p. Magdaleny Koput i p. Iwony Tomaszewskiej. Zachęcamy do udziału i poszerzenia swojej wiedzy o historii Polski.

https://padlet.com/itomaszewska/hozlj5kee6daawz7