Uwaga! Konkurs wojewódzki! XLI Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu. Adresaci: uzdolnieni literacko uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przedmiot: Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy teksty poetyckie lub dwa teksty prozatorskie o dowolnej tematyce. Uczestnicy są proszeni o dostarczenie tekstów wraz z kartą zgłoszenia do 3 lutego 2022 roku do szkoły. Informacje u p. Aleksandry Araszkiewicz