W dniu 18 września br. uczniowie klas 6 a i 6 b wraz z opiekunami spędzili czas w Muzeum Polin w Warszawie. Mieli okazję poznać historię Żydów zamieszkałych w Polsce. Ciekawe były też warsztaty, na których grali w gry i poznali zabawy naszych rówieśników sprzed kilkudziesięciu laty. Byli bardzo zaangażowani, że mogli poznać historię i kulturę narodu żydowskiego oraz mogli przekonać się, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka. Dziękujemy Forum Dialogu za zorganizowanie ,, podróży przez Polin”.