Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do przedszkola. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne są na drzwiach wejściowych do szkoły. Obecnie, po złożeniu potwierdzeń woli, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla dzieci spoza obwodu przedszkola, na wolne miejsca:
Grupa 3-latków 8 miejsc
Grupa 4-latków 1 miejsca
Grupa 6-latków 5 miejsca
Wnioski do rekrutacji uzupełniającej dzieci spoza obwodu, które nie dostały się do przedszkola, zachowują ważność. Wnioski można jeszcze składać w sekretariacie od 15 do 19 maja. Decyzja w sprawie zakwalifikowania dzieci w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola zostanie ogłoszona
30 maja 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku szkoły.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie potwierdzenia woli w sekretariacie szkoły, dostępnego na stronie internetowej, od 5 do 12 kwietnia.