Termin wewnątrzszkolny: 5 kwietnia 2022 r. Adresaci: uczennice i uczniowie klas 4-6 oraz 7-8. Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii: a) własnego doświadczenia sportowego, b) fabularyzacji losów znanych sportowców, c) zasady fair play i szacunku dla innych, d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą, e) równowagi między ciałem a umysłem, f) tradycji sportowych w rodzinie oraz w środowisku rówieśniczym. Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5. Zainteresowane osoby proszę o kontakt przez e-dziennik w celu uzyskania karty zgłoszeniowej. Zachęcam do udziału, Aleksandra Araszkiewicz