Od 17 września do 8 października rozpoczynamy akcję zbiórki książek, której organizatorem jest Fundacja Zaczytani.org. Pozyskane książki trafią do szpitali, placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów dziecka i innych.
Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
* wydane po 2000 roku
* napisane w języku polskim
* nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie. Książki prosimy dostarczać do szkolnej biblioteki.