11 października 2023 roku Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda wręczyli przyznane w roku 2023 nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty. Gratulujemy naszej Pani Dyrektor Danucie Jóźwiak przyznania Medalu Złotego za Długoletnią Służbę. Medal za długoletnią służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.